Mūsu misija ir palīdzēt cilvēkiem risināt viņu problēmas, sniegt atbalstu.

Sociālāis dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas palīdz cilvēkiem rast risinājumu viņu psihosociālajās problēmās, sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

Mēs atrodamies:

Inčukalnā, Atmodas 2aSadaļā JAUNUMI -  varat sekot jaunumiem un aktualitātēm.

Sadaļā DIENAS CENTRI - varat sekot jaunumiem un notikumiem, kas notikuši mūsu dienas centros.

Sadaļas DIENAS CENTRI apakšsadaļās pieejama informācija par katra dienas centra piedāvājumiem.

Sadaļā DIKTAM SVARĪGI - svarīga un aktuāla informācija no sociālā dienesta.

Sadaļā DIKTAM SVARĪGI DIENAS CENTROS - svarīgākā un aktuālākā informācija par pasākumiem dienas centros.